Effecta hladená silikát - silikónová omietka

Effecta hladená silikát - silikónová omietka

od34,62 €s DPH (Balenie 25 KG)

Silikát - silikónová (Si&Si) dekoratívna omietka Effecta je pastovitá omietka, pripravená na použitie. Určená je na dekoračnú ochranu fasádnych
povrchov, predovšetkým tepelnoizolačných systémov.

Doplňujúce informácie

  • Vonkajšie fasády
  • Vodou riediteľné

Protipožiarne vlastnosti
Silikát - silikónová dekoratívna omietka v kombinácii s minerálnou vlnou sa vyznačuje protipožiarnymi vlastnosťami.

Ochrana fasádnych povrchov
Omietky sú charakteristické dobrou priľnavosťou k podkladu, dostatočnou priepustnosťou vodnej pary, odolnosťou proti účinkom dymu a
ultrafialového žiarenia a vysokou vodoodpudivosťou, a preto sú zvlášť vhodné pre dekoratívnu ochranu fasádnych povrchov na výškových
budovách, ktoré sú vystavené silným zrážkam.

Len na použitie v exteriéri
Vzhľadom na špeciálne prísady akrylátových omietok s charakteristickým zápachom (ktoré ale nie sú zdraviu nebezpečné), sa neodporúča použitie na dekoratívne účely interiérových stien.

Zrnitosť
1,5 mm

Technický list

Karta bezpečnostných údajov

Nakupujte u nás

  • V predajni
  • V e-shope

Ak ste produkt nenašli v predajni, nájdete ho v E-shope

Späť