Domaľovali ste? Takto sa postarajte o valčeky a štetce

2017-03-20 00:00:00

Ak štetce a valčeky po maľovaní správne vyčistíte, môžete ich znovu použiť aj o pár mesiacov.

Najdôležitejšie je nenechať zbytky farby zaschnúť a vyčistiť náradie ihneď po použití. Na odstránenie prebytočnej farby zo štetca môžete použiť papierové utierky alebo noviny. Ak sa chystáte v maľovaní pokračovať aj na druhý deň, stačí, ak valček alebo štetec vložíte do pevne uzatvoreného plastového vrecka.

Špeciálny čistič od Tikkurily

Rýchlo a jednoducho vyčistíte náradie za pomoci Pensselipesu - čistia náradia od spoločnosti Tikkurila. Účinne odstraňuje aj vodou riediteľné a aj rozpúšťadlové farby, pričom neobsahuje rozpúšťadlá a je jemne parfumovaný. Štetiny na náradí udržiava mäkké a poddajné. Z náradia odstráňte prebytočnú farbu zo štetca napr. stlačením štetiny proti hrane plechovky. Následne ponorte štetec do neriedeného Pensselipesu a nechajte stáť cca. 10 minút. Odstráňte prebytočnú farbu a zmes Pensselipesu zo štetca a vypláchnite ho opatrne s vodou. Zmes farby a Pensselipesu nechajte odstáť v uzavretej plechovke, kým sa vytvorí z farby sediment, ktorý sa usadí na dne plechovky. Potom opatrne nalejte čistú Pensselipesu kvapalinu do inej nádoby a môžete ho znovu použiť.

       

Vodou riediteľné farby

Pri maľovaní s vodou riediteľnými farbami odporúčame na čistenie náradia použiť mydlovú vodu. Náradie však neumývajte ihneď pod tečúcou vodou. Z náradia najprv odstránite prebytočnú farbu s použitím škrabky na valec prípadne otrením o plechovicu. Potom nalejte vodu do nádoby, ponorte do nej štetec alebo valček a nechajte ju vsiaknuť. Po namočení, zotrite z náradia prebytočnú vodu a prejdite niekoľkokrát po papierovej utierke alebo novinách. Až potom náradie opláchnite pod jemným prúdom vody a prechádzaním medzi prstami.  Zaobchádzajte s ním však opatrne, aby ste vlákna nepoškodili a neuvoľnili. Pri ďalšom použití by ich mohlo veľa ostať na stenách.

Štetce nechajte vyschnúť tak, že ich niekam zavesíte. Takto ochránite vlákna pred zdeformovaním. Ak ich nemáte kam zavesiť, položte štetce voľne na handru. Rovnako postupujte aj pri valcoch.

Rozpúšťadlové farby

Pri maľovaní farbami, ktoré sú  riediteľné rozpúšťadlom odporúčame na umývanie náradia použiť riedidlo, ktoré je uvedené v technickom liste. Nástroje neumývajte pod tečúcou vodou. Nalejte riedidlo do vhodnej nádoby, ponorte do nej štetec alebo valček a nechajte rozpúšťadlo vsiaknuť do vlákien. Potom z náradia zotrite prebytočné riedidlo a prejdite niekoľkokrát po papierovej utierke alebo novinách. Následne nechajte nástroj vyschnúť.      

Skladovanie náradia

Po uschnutí zabaľte štetce do papierového obrúsku alebo novín. Potom ich zaveste štetinami smerom nadol, prípadne ich uložte do nádoby štetinami nahor. Zabezpečte však, aby sa o seba čo najmenej opierali. Takýmto spôsobom si dlhodobo zachovajú svoj tvar.

Späť

Tipy a rady k maľovaniu

Nechajte si na email zasielať tipy a rady k maľovaniu. Vaše údaje nebudú použité pre tretie strany a kedykoľvek sa môžete v pätičke e-mailu odhlásiť